Kontakt
Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o.

Siedziba Brama towarowa
ul. Udzieli 6
44-100 Gliwice
Polska
ul. Tarnogórska 13a
44-100 Gliwice
Polska
tel. / fax (+48 32) 279 10 90
tel. / fax (+48 32) 279 11 90
tel. / fax (+48 32) 230 55 03
tel. / fax (+48 32) 230 58 02

zamep@zamep.eu

KRS 0000083261 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
NIP: 631-23-41-369
REGON: 277760756
Kapitał udziałowy 1.700.000,00 zł