BADANIE POMP NA STANOWISKU PRÓB RUCHOWYCH
Na terenie firmy ZAMEP znajdują się dwa stanowiska badawcze parametrów hydraulicznych pomp. Oba zostały zaprojektowane, zbudowane i funkcjonują zgodnie z normą PN-EN ISO 9906. Badania mogą być wykonywane zarówno w 2 jak również w 1 klasie dokładności.
 
Stanowisko średniociśnieniowe:
  • przepływ do 420 m3/h,
  • ciśnienia od -1 do 40 bar.
 
Stanowisko wysokociśnieniowe:
  • przepływ do 1080 m3/h,
  • ciśnienia od -1 do 100 bar.
 
Na obu stanowiskach zainstalowano również instalacje pomiaru temperatur i mocy silników. Wszystkie przetworniki posiadają wymagane klasy dokładności, a odczyt i zapis wyników realizowany jest komputerowo. 
1 2 3 4 5 6 8 9